Lični razvoj prilagođen muškarcu

Muški razvoj ima svoje specifičnosti i probleme.

Ono što se može naći u većini knjiga i na internetu je psihologija prilagođena ženama. Mnogi muškarci žele da preduzmu odlučne korake u svom ličnom razvoju. Oni često i opravdano imaju utisak da današnji stručnjaci nedovoljno pažnje obraćaju na ono što je njima važno.

Za muški lični razvoj ključna su četiri aspekta. Kada muškarac ovlada njima, to postaju njegove lične moći.

VEZA model ličnog razvoja (4 lične moći)

Četiri lične moći, ključnih za muški razvoj su: Vizija, Emocije, Znanje i Akcija. Prva slova ovih pojmova formiraju akronim VEZA.

Lična moć #1: Vizija

Za ideale ginu budale.
Oni koji nemaju ideale,
Nisu daleko od te budale.
Iako su na suprotnoj strani skale.

Ko ovlada ovom moći (Vizija), visoko je dogurao na putu ličnog razvoja. Istinski je svestan svoje životne vizije, ciljeva, najdubljih vrednosti, motivacija i ideala. Ne samo da je svestan, nego na dnevnoj bazi živi u skladu sa njima.

Ne vodi život kako vetar dune ili okolina želi. Lider je svog života. Ima razvijenu sposobnost za određivanje pravca svoje inicijative. Ima dovoljno integriteta i psihičke snage da ono što mu je važno izgura do kraja.

BESPLATAN EBOOK: Preuzmi ODMAH svoj primerak!

Imaj interesantniju priču nego 90% drugih muškaraca. Podigni samopouzdanje. Konačno zainteresuj devojku koju želiš

VEZA model ličnog razvoja (4 lične moći)

Lična moć #2: Emocije

Onaj ko je ovladao ovom moći, ne ide kroz život “ugašenih osećanja.” U kontaktu je sa emocionalnim delom sebe. Ovaj muškarac dopušta sebi raznolike osećaje, osećanja i raspoloženja.

Ovaj muškarac oseća strast. Ne funkcioniše sa pola energije ili na minimumu. Motivisan je. Ne životari, nego živi.

Sposoban je da voli i bude onaj kojeg je moguće voleti. Vidi i oseća drugu osobu. Ume da saoseća. Prevazišao je u dovoljnoj meri sebičnost i uskogrudost. Zbog toga je sposoban da voli i nekog drugog osim sebe.

VEZA model ličnog razvoja (4 lične moći)

Lična moć #3: Znanje

Muškarac koji je ovladao ovom ličnom moći, poseduje važna životna znanja.

Znanje o sebi

Ovaj čovek je u kontaktu sa onim što oseća i ume to da pretoči u reči. Ima jasnu sliku o sebi. Zna svoje vrline, takođe i mane.

Razume svoj unutrašnji svet i misli koje su ispod njegovih ponašanja. Razume svoju misaonu i emocionalnu šemu. Zahvaljujući ovakvom poznavanju sebe, može da razume i druge.

Znanje u društvenim odnosima

Ovo znanje obuhvata promućurnost u društvenim situacijama.

Ima znanja o funkcionisanju ljudi u društvenim situacijama. Razume društvene okolnosti u kojima se nalazi u toku dana. Zna da se snađe u poslovnom okruženju. Takođe, na privatnoj zabavi u slučajnoj komunikaciji. Lako se snalazi u kafiću. Koja god da su okruženja, oseća se kao riba u vodi.

Ima znanje, koje mu omogućava da kaže pravu stvar u pravo vreme i pravoj osobi.

Znanje o životu

Ume da se uhvati u koštac sa izazovima koje život nosi. Zna šta je dobar način za uklapanje u okruženje.

Ide i korak dalje od uklapanja. Svojim akcijama utiče i oblikuje. Tamo gde je to moguće. Ima umeće da uradi pravu stvar u pravo vreme. Da upotrebi znanje adekvatno datoj situaciji.

Ovaj muškarac pliva rekom života i ne drži se grčevito obale. Ima samopouzdanja da iskusi život u svim njegovim bojama i nijansama. Pliva “rekom života.” Tako je omogućio sebi životna iskustva, potrebna za lični razvoj. Ovde je važno još nešto:

“Iskustvo nije skup događaja. Iskustvo je ono što čovek nauči iz događaja.”

Razvio je sposobnost analize. Primećuje šta je važno i gde leže lekcije. Otvoren je da uči iz iskustva.

BESPLATAN EBOOK: Preuzmi ODMAH svoj primerak!

Imaj interesantniju priču nego 90% drugih muškaraca. Podigni samopouzdanje. Konačno zainteresuj devojku koju želiš

VEZA model ličnog razvoja (4 lične moći)

Lična moć #4: Akcija

Razumevanje, emocije i planiranje su važni. Ipak, ako bi ostalo samo na tome, muškarac nikad ne bi realizovao svoje potencijale. Preduzimanje akcije je ključ za pretvaranje vizije u realnost.

Ovaj muškarac ume da prevaziđe dvoumljenje. Asertivan je. Preduzima konkretnu akciju u pravcu ostvarenja svojih ciljeva. Ume da motiviše sebe.

Ima razvijenu volju, istrajnost i samodisciplinu. Izgura stvari do kraja.

Poseduje fleksibilnost u reagovanju. Ima širok repertoar reakcija.

Akciju pravilno usmerava. Ide u pravcu ostvarenja svojih ideala i vrednosti. Najdubljih motivacija i životne vizije.